Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Określa m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem: www.eliksirmaroka.pl i zawiera najistotniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie internetowym, warunkach i zasadach składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego oraz o prawach Konsumenta.

Rozdział I Słownik pojęć
1. Firma/ Sprzedawca – EMBM Solutions Magdalena Jouhri z siedzibą pod adresem Kraków, ul. Stawowa 119, 31-346 POLSKA. NIP: 6372083824, REGON: 385609211, VAT UE:PL6372083824.
2. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy należący do sprzedawcy dostępny pod domeną www.eliksirmaroka.pl
3. Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z EMBM Solutions Magdalena Jouhri niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Produkt/ Towar- rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.
7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowanie, powierzone kurierowi oraz dostarczone za pośrednictwem kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktów, miejsce ich wydania oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego produktów będących przedmiotem zamówienia.

Rozdział II Postanowienia ogólne
1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.eliksirmaroka.pl jest Magdalena Jouhri prowadząca działalność gospodarczą EMBM Solutions Magdalena Jouhri z siedzibą pod adresem Kraków, ul. Stawowa 119, 31-346 POLSKA, posiadającą NIP: 6372083824, REGON: 385609211, VAT UE:PL6372083824, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
Email: sklep@eliksirmaroka.pl.
2. Klient www.eliksirmaroka.pl zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych i powstrzymania się od podawania danych fałszywych i bezprawnych. Strona www.eliksirmaroka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanych na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
3. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego www.eliksirmaroka.pl. Przed dokonaniem rejestracji lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
4. Równocześnie z akceptacją Regulaminu Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert.
5. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Produktów zamieszczone są każdorazowo przy prezentowanym Produkcie i stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie minimalnych wymagań technicznych:
a) urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
b) przeglądarki Internetowej w celu pobierania i wyświetlania strony internetowej,
c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
d) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Rozdział III Składanie Zamówień
1. Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie Internetowym przy użyciu Formularza Zamówienia za pomocą usługi Konta Klienta albo jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta).
2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. Zaletami tej usługi są m.in. możliwość przeglądania historii złożonych zamówień, sprawdzanie statusu zamówienia, korzystanie ze zniżek oraz możliwość edycji danych Klienta.
3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji (krok 1) kliknięciu pola „Załóż konto” (krok 2) oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (krok 3). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu.
5. Zakupów w sklepie internetowym można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta), za pomocą funkcji dodania produktu do Koszyka.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie do koszyka Produktu i wskazanie ich ilości;
– wybór adresu wysłania Produktu i podanie danych do dokonania wysyłki;
– wybór rodzaju dostawy;
– wybór rodzaju płatności;
– złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Sklep e-mail ze szczegółami zamówienia, jak i numerem zamówienia.
8. Klient zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

Rozdział IV. Cena i koszty dostawy
1. Przedmiotem sprzedaży są towary fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep Internetowy w chwili składania zamówienia przez Klienta.
2. Wszystkie ceny produktów prezentowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny produktu nie zawierają kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy, dodatkową opłatą przy opcji za pobraniem, dobrowolnie wybraną usługą Satysfakcja gwarantowana) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
a) a) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez operatora płatności internetowych Przelewy 24, obsługiwanych przez firmę PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (dostępna jest wówczas opcja płatności BLIK, e-przelewu, zapłaty kartą debetową lub kartą kredytową),
b) za pobraniem 
c) tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w banku ING Bank Śląski nr: 61 1050 1445 1000 0097 3270 4243.
5. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności z góry, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane.
6. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Rozdział V. Dostawa
1. Zamówiony Produkt dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.
2. Jeżeli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy Towaru wynosi 48 godz. obejmujących dni robocze.
3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy pomocy firmy kurierskiej DHL lub Inpost oraz do Paczkomatu Inpost. Dostawa na terenie Europy jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

5. Koszty wysyłki są płatne od każdego zamówienia poniżej 299 zł w wysokości wskazanej na stronie zamówienia.
6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie kurierskiej adres mailowy i numer telefonu Klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie.

Rozdział VI. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że towar nie był używany.
2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Każdy wniosek klienta o odstąpienie od umowy rozpatrywany jest indywidualnie. Należy pamiętać, że większość kosmetyków to produkty łatwo psujące się a ich otwarcie może prowadzić do utraty terminu przydatności do użycia oraz stwarza możliwość zainfekowania. Mając na uwadze powyższe otwarcie kosmetyku np. poprzez zerwanie plomb może wykraczać poza zwykły zarząd. Koszt odesłania Produktów do Sklepu ponosi Klient.
5. Zwrot należy wysłać na adres:
EMBM Solutions 
Ul. Stawowa 119
31-346 Kraków

6. Klient powinien dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w którym należy podać dokładne dane i numer konta, na który ma nastąpić zwrot środków.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8. W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia czego wynikiem jest fakt, że warunki promocji “Darmowa Dostawa” przestają być spełnione Sklep zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wysyłki pierwotnego zamówienia z należności wobec Klienta w wysokości zależnej od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Stroną ponoszącą koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest Klient.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania Produktu.
10. Zwrot Produktu do Sklepu jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Produktu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie Produkt który nie jest zniszczony i jest kompletny.
13. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Rozdział VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Produktu zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym towarze.
2. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, może żądać usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
3. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.
4. W celu złożenia reklamacji Klient może poinformować o tym sklep drogą telefoniczną, listowną lub mailową.
5. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eliksirmaroka.pl.
6. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt Sprzedawcy. Zwracany Produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
7. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.
8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem.
9. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Produktu.
10. Strony umowy mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. w drodze mediacji, arbitrażu lub w postępowaniu przed sądem polubownym. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Klienci mogą znaleźć platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział VIII Newsletter
1. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego rubryki w trakcie zakładania Konta oraz realizacji zamówienia – Klient zostaje zapisany na Newsletter.
3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.
4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu Internetowego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@eliksirmaroka.pl

Rozdział IX Postanowienia końcowe
1. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
2. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, którym jest Rejonowy Sąd w Olkuszu.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
7. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

 

Często zadawane pytania